Αίτημα για αντίγραφο του εγγράφου: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΜΑΡΤΙΟ

όλα τα αρχεία (αυτού του εγγράφου) σε περιορισμένη πρόσβαση
τα αρχεία που ζητήσατε
Ακύρωση