Αίτημα για αντίγραφο του εγγράφου: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

όλα τα αρχεία (αυτού του εγγράφου) σε περιορισμένη πρόσβαση
τα αρχεία που ζητήσατε
Ακύρωση