Αίτημα για αντίγραφο του εγγράφου: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 204 ΚΑΙ 205 Ο.Τ.

όλα τα αρχεία (αυτού του εγγράφου) σε περιορισμένη πρόσβαση
τα αρχεία που ζητήσατε
Ακύρωση