Αίτημα για αντίγραφο του εγγράφου: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ: Δ.Σ. ΧΡ.ΚΩΣΤΑΔΗΜΑΣ, Β.ΖΟΥΒΙΑΣ, Δ.ΦΑΡΜΑΚΗΣ, Β.ΝΟΥΣΙΑΣ, ΑΘ.ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤΗΣ ΚΑΙ Ι.ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΣ. ΑΝΑΒΑΛΛΛΕΤΑΙ Η ΛΗΨΗ ΑΠΟΦ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗ

όλα τα αρχεία (αυτού του εγγράφου) σε περιορισμένη πρόσβαση
τα αρχεία που ζητήσατε
Ακύρωση