Αίτημα για αντίγραφο του εγγράφου: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΙΚΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΣΙΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΙΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΠΑΣΙΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ

όλα τα αρχεία (αυτού του εγγράφου) σε περιορισμένη πρόσβαση
τα αρχεία που ζητήσατε
Ακύρωση