Αίτημα για αντίγραφο του εγγράφου: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 281/1959 ΑΠΟΦ.Δ.Σ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

όλα τα αρχεία (αυτού του εγγράφου) σε περιορισμένη πρόσβαση
τα αρχεία που ζητήσατε
Ακύρωση