Αίτημα για αντίγραφο του εγγράφου: ΡΥΜΟΤΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ Ν.ΣΕΠΕΤΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΡΩΜΑ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

όλα τα αρχεία (αυτού του εγγράφου) σε περιορισμένη πρόσβαση
τα αρχεία που ζητήσατε
Ακύρωση