Αίτημα για αντίγραφο του εγγράφου: ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΩΝ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Γ.ΘΕΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝΩΝ ΣΤΟΝ Δ.Ι.

όλα τα αρχεία (αυτού του εγγράφου) σε περιορισμένη πρόσβαση
τα αρχεία που ζητήσατε
Ακύρωση