Αίτημα για αντίγραφο του εγγράφου: ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Β.ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ

όλα τα αρχεία (αυτού του εγγράφου) σε περιορισμένη πρόσβαση
τα αρχεία που ζητήσατε
Ακύρωση