Αίτημα για αντίγραφο του εγγράφου: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ 55/1965, 262/1965 ΚΑΙ 198/1966 Α.Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ 292/1955 ΚΑΙ 289/1959 Α.Δ.Σ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ

όλα τα αρχεία (αυτού του εγγράφου) σε περιορισμένη πρόσβαση
τα αρχεία που ζητήσατε
Ακύρωση