Αίτημα για αντίγραφο του εγγράφου: ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΟΥΛΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ. ΕΜΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ 291/1960 Α.Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝ.ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡ.ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗ

όλα τα αρχεία (αυτού του εγγράφου) σε περιορισμένη πρόσβαση
τα αρχεία που ζητήσατε
Ακύρωση