Αίτημα για αντίγραφο του εγγράφου: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ "ΑΠΕΙ ΡΩΤΑΝ"

όλα τα αρχεία (αυτού του εγγράφου) σε περιορισμένη πρόσβαση
τα αρχεία που ζητήσατε
Ακύρωση