Αίτημα για αντίγραφο του εγγράφου: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΙΝΩΝ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ", ΜΕ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΗΝ Π.ΣΠΑΘΑΚΗΣ Ε.Δ.Ε.

όλα τα αρχεία (αυτού του εγγράφου) σε περιορισμένη πρόσβαση
τα αρχεία που ζητήσατε
Ακύρωση