Αίτημα για αντίγραφο του εγγράφου: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ο.Ε.Υ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

όλα τα αρχεία (αυτού του εγγράφου) σε περιορισμένη πρόσβαση
τα αρχεία που ζητήσατε
Ακύρωση