Αίτημα για αντίγραφο του εγγράφου: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΙΨΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΙΣΚΟΥ, ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΖΙΑΣ

όλα τα αρχεία (αυτού του εγγράφου) σε περιορισμένη πρόσβαση
τα αρχεία που ζητήσατε
Ακύρωση