Αίτημα για αντίγραφο του εγγράφου: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΜΙΚΑΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ

όλα τα αρχεία (αυτού του εγγράφου) σε περιορισμένη πρόσβαση
τα αρχεία που ζητήσατε
Ακύρωση