Αίτημα για αντίγραφο του εγγράφου: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΙΣ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ

όλα τα αρχεία (αυτού του εγγράφου) σε περιορισμένη πρόσβαση
τα αρχεία που ζητήσατε
Ακύρωση