Αίτημα για αντίγραφο του εγγράφου: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΛΑΣΠΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Ι. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

όλα τα αρχεία (αυτού του εγγράφου) σε περιορισμένη πρόσβαση
τα αρχεία που ζητήσατε
Ακύρωση