Αίτημα για αντίγραφο του εγγράφου: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΓΟΥΔΑ ΜΕΤΑΞΥ Ο.Τ. 244-243β

όλα τα αρχεία (αυτού του εγγράφου) σε περιορισμένη πρόσβαση
τα αρχεία που ζητήσατε
Ακύρωση