Αίτημα για αντίγραφο του εγγράφου: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ Ε.ΑΝ.Κ.Ι. ΣΤΗ Γ.Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

όλα τα αρχεία (αυτού του εγγράφου) σε περιορισμένη πρόσβαση
τα αρχεία που ζητήσατε
Ακύρωση