Αίτημα για αντίγραφο του εγγράφου: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. Σ.ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ, Α.ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ Ι.ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ

όλα τα αρχεία (αυτού του εγγράφου) σε περιορισμένη πρόσβαση
τα αρχεία που ζητήσατε
Ακύρωση