Αίτημα για αντίγραφο του εγγράφου: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ Ι.ΠΑΠΠΑΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ

όλα τα αρχεία (αυτού του εγγράφου) σε περιορισμένη πρόσβαση
τα αρχεία που ζητήσατε
Ακύρωση