Αίτημα για αντίγραφο του εγγράφου: ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

όλα τα αρχεία (αυτού του εγγράφου) σε περιορισμένη πρόσβαση
τα αρχεία που ζητήσατε
Ακύρωση