Αίτημα για αντίγραφο του εγγράφου: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1929-1930

όλα τα αρχεία (αυτού του εγγράφου) σε περιορισμένη πρόσβαση
τα αρχεία που ζητήσατε
Ακύρωση