Αίτημα για αντίγραφο του εγγράφου: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Β.ΛΑΠΠΑ, Α.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, Α.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΙ Γ.ΣΑΚΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ "ΡΥΜΟΤΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ Χ.ΒΕΛΙΑΡΟΥΤΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ"

όλα τα αρχεία (αυτού του εγγράφου) σε περιορισμένη πρόσβαση
τα αρχεία που ζητήσατε
Ακύρωση