Αίτημα για αντίγραφο του εγγράφου: ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ Κ.ΠΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΓΗΣ

όλα τα αρχεία (αυτού του εγγράφου) σε περιορισμένη πρόσβαση
τα αρχεία που ζητήσατε
Ακύρωση