Αίτημα για αντίγραφο του εγγράφου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄, ΑΒΕΡΩΦ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ, Π.ΜΕΛΑ, Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑ΄ΦΕΒΡΟΥΡΙΟΥ

όλα τα αρχεία (αυτού του εγγράφου) σε περιορισμένη πρόσβαση
τα αρχεία που ζητήσατε
Ακύρωση