Αίτημα για αντίγραφο του εγγράφου: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΠΠΑ, ΕΥΘΥΜΙΟ ΤΖΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΣΟΦΟΠΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ Δ.Ι. ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

όλα τα αρχεία (αυτού του εγγράφου) σε περιορισμένη πρόσβαση
τα αρχεία που ζητήσατε
Ακύρωση