Αίτημα για αντίγραφο του εγγράφου: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 1949-50 ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

όλα τα αρχεία (αυτού του εγγράφου) σε περιορισμένη πρόσβαση
τα αρχεία που ζητήσατε
Ακύρωση