Αίτημα για αντίγραφο του εγγράφου: ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΗΓΩΝ ΚΡΥΑΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΟ ΤΟΝ Δ.ΠΑΛΛΑ

όλα τα αρχεία (αυτού του εγγράφου) σε περιορισμένη πρόσβαση
τα αρχεία που ζητήσατε
Ακύρωση