Αίτημα για αντίγραφο του εγγράφου: ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΟ ΤΟΝ Δ.ΠΑΛΛΑ

όλα τα αρχεία (αυτού του εγγράφου) σε περιορισμένη πρόσβαση
τα αρχεία που ζητήσατε
Ακύρωση