Ιστορικό Αρχείο

Στο Ιστορικό Αρχείο Δήμου Ιωαννιτών (Ι.Α.Δ.Ι.) συγκεντρώνονται, υπόκεινται σε επιστημονική επεξεργασία και διαφυλάσσονται τα τεκμήρια που παρήχθησαν από τη δραστηριότητα του φορέα, από το έτος προσάρτησης των Ιωαννίνων στο ελληνικό κράτος (1913) και κατά τη μετέπειτα περίοδο λειτουργίας του. Το υλικό που συγκεντρώνεται επιλέχθηκε με γνώμονα την ιστορική του αξία. Ως εκ τούτου, αναφέρεται στο ανενεργό αρχείο των υπηρεσιών του δήμου, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων κοινοτήτων, του αρχείου δηλαδή που δεν έχει πλέον διοικητική χρησιμότητα, ωστόσο παρουσιάζει ερευνητικό ενδιαφέρον. Επίσης, περιλαμβάνεται το Ιδιωτικό Αρχείο Μακρή - Πυρσινέλλα, το οποίο ανάγεται στα τέλη του 18ου και στον 19ο αιώνα καθώς και μια αξιόλογη συλλογή βιβλίων και παλαιτύπων από τα τέλη του 19ου αιώνα.